Oppdatering 2011 [Til forsida]

Denne nettsida har blitt litt gammal. Men før eg sletta ho slo eg opp navnet på personen bak, og fann at han framleis svindler folk, t.d. med Cigam Hundegård. Sitat frå http://www.fvn.no:
"De to mennene står tiltalt for å ha forledet 217 personer til å forhåndsbetale totalt 640.000 kroner for hundegårder som aldri ble levert. Mennene er også tiltalt for omfattende trygdesvindel."

Vidare info på http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Netthandelen-grnder-matte-vitne-i-svindelrettssak-311483b.html.


Databibel frå Mediasoft (og andre firmanavn)

Då SigveSaker får spørsmål om ulike firma på Iveland og Øvrebø, drive av same mann som utgav piratkopien av DataBibelen, er det her samla ein del avisutklipp om saka, sortert etter dato.

Då desse firma driv med fleire ulike aktivitetar er det skrive om dei ganske mange gonger i avisene, her er det bare tatt med nokre få artiklar. Vanlegvis er heile artiklar tatt med, men frå nokre er det bare utdrag. Det er ikkje med vilje gjort andre endringar i teksten enn oppretting av reine småfeil og litt anonymisering. Kursivering, utheving, osv. er forsøkt gjort liknande trykt tekst.

--------------------------------------------------------------

Bergens Tidende 17jun99 (utdrag)
www.bt.no

Svindler med «gratis» bibel og lovsamling

"Anmeldt: Få Norges Lover på diskett tilsendt gratis, reklamerer Det Norske Lovinstitutt i norske aviser. Men sendingen koster 75 kroner, og diskettene er tomme."

"- Det er utrolig at folk kan være så frekke. Dette er svindel og bedrag, sier et Bergens-ektepar." ... "Nå har de anmeldt firmaet til politiet."

"Politiavdelingssjef Roald Korsøen ved økonomiavsnittet, Bergen Politidistrikt," ...
... "anbefaler folk å la være å betale slike sendinger, og å anmelde firmaene til politiet."

--------------------------------------------------------------

Fædrelandsvennen side 5, 26sep98
www.fvn.no

Fædrelandsvennen brøt ikke god presseskikk

Fædrelandsvennen ble innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU) av en lokal internettoperatør som blant annet annonserte for hardporno på sine hjemmesider. Klagen gjaldt avisens omtale av mannen som «konkursrytter» og at avisen har identifisert ham med navn.

PFU uttaler. «På bakgrunn av det som fremkommer i sakens dokumenter, kan utvalget vanskelig se at Fædrelandsvennens bruk av karakteristikken «konkursrytter» skulle bryte med de presseetiske normer. Utvalget konstaterer at klageren tidligere har vært involvert i flere selskaper som enten er slått konkurs, eller har vært gjennom lignende prosesser.

Når det gjelder spørsmålet om identifisering, vil utvalget vise til at klageren selv har valgt å operere i et åpent medium, og at han på denne bakgrunn måtte regne med offentlig oppmerksomhet om sine internettsider. Også klagerens forhistorie tilsier at det måtte være presseetisk akseptabelt å bruke hans navn i den påklagede artikkelen. Fædrelandsvennen har ikke brutt god presseskikk».

--------------------------------------------------------------

Fædrelandsvennen 16apr98 (utdrag)
www.fvn.no

Konkursrytter med bibel og sex på Internett

"Konkursrytteren Steinar Gunvaldsen fra Øvrebø har tidligere lansert sin data-bibel på Internett. Nå slår han til med annonser for hardporno.

Kristiansand: Gunvaldsen har etablert selskapet Skynet, der både Bibelen og porno har vært tilgjengelig side om side. På siden hans var det annonser for sider som eksempelvis «The sex museum» og «Real live fucking»." ...

--------------------------------------------------------------

Vårt Land, Hugin og Munin, ca 25mar98
www.vl.no

Bibelen på data

Jonas Sandve har sendt oss noen vers fra Databibelen '97, nærmere bestemt fra Lukas 2, og han lurer på om vi kan gjengi dette - til skrekk og advarsel.

Det kan vi saktens, og mye burde vært nevnt. Men vi nøyer oss med fra versene 10, 14 og 36.

10. «Men engelen sa til dem: Vær ikke redde. Se, jeg bærer bud om en stor glede, som skal vederreises alt folket.»

I den gamle oversettelsen het det riktig nok vederfares, men vederreises virker snarere bortreist.

14. «Ære være Gud i høyden, og fred på jorden, blant mennesker til hvilke han har behag!»

Dette påminner nok mange om den småskjeve brødfjøla fra barneskolen - julegaven til mor - med det innsvidde budskap: «Ære være Gud i høyden, denne har jeg laget på sløyden».

36. «Der fantes også en profetisse, Hanna, Fanuels datter, av Asers stamme...».

På engelsk kalles heter det riktig nok prophetess, men profetisse frarådes på norsk.

--------------------------------------------------------------

Computerworld 5des1997
www.Computerworld.no

Tar hevn med ny utgivelse

Strid om databibel

Det norske Bibelselskap har på nytt fått konkurranse i markedet for databibler. Igjen er det Steinar Gunvaldsen, som tidligere er dømt for å piratkopiere bibelen, som står bak utgivelsen.

Våren 1995 anmeldte Den norske Bibelselskap Steinar Gunvaldsen for piratkopiering og salg av databibler. Den gang svarte Gunvaldsen med å gå til motsøksmål. Han anklaget da biskop Andreas Aarflot og daværende generalsekretær i Det Norske Bibelselskap Ole Christian Kvarme for å fremsette falske anklager.

I januar 1996 ble Gunvaldsen dømt til tre års fengsel, hvorav to år betinget, for blant annet å ha piratkopiert bibeloversettelsen. Selv betegnet Gunvaldsen dommen som en katastrofe for det norske samfunn. Sammen med tre grekere, som er bosatt i Norge, lovet Gunvaldsen å ta hevn mot Det Norske Bibelselskap ved å lage en egen oversettelse som skulle distribueres gratis. Nå annonseres det aktivt for denne oversettelsen både i riks- og fagmedia.

- Sammensurium

I Vårt Land 9. juni beskriver professor Ernst Baasland ved Menighetsfakultetet bibelen som «en blanding av ulike bibeloversettelser kombinert med sporadiske konsultasjoner av den greske grunnteksten».

I annonsene for databibelen, som selges gjennom Norsk Forlag as, heter det at DataBibelen '97 er helt gratis. Et porto og ekspedisjonsgebyr på 59 kroner er alt kundene må betale for å sikre seg produktet som består av to disketter.

Sigve Bø i SigveSaker, som har utviklet den elektroniske bibelutgaven for Det Norske Bibelselskap, har ikke foretatt seg noe for å stoppe den nye utgivelsen.

- Jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Så langt har jeg ikke diskutert saken med Det Norske Bibelselskap, sier han.

Grå emminense

Computerworld har ikke lykkes å komme i kontakt med Steinar Gunvaldsen før deadline onsdag. Hvilket forhold Gunvaldsen har til Norsk Forlag as synes uklart. Styreformann E. Løvdal i Norsk Forlag as sier til Computerworld at selskapet kun sitter med distribusjonsrettighetene til DataBibelen '97, og at han derfor ikke kan svare på hvordan bibelen er oversatt.

- Jeg kan få en annen til å ringe deg tilbake. Det er en hel gjeng som har laget oversettelsen, men jeg kjenner ikke så godt til hvordan det har foregått.

- Er det Steinar Gunvaldsen som står bak?

- Hvordan kjenner du han. Hva har du tenkt å skrive? Jeg har fått en telefon, så jeg har ikke tid til å snakke lenger.

Det som er klart er at Norsk Forlag har DataBibelen '97 som sitt eneste produkt, og at Gunvaldsen er oppført som varamedlem til styret. Overfor andre har Gunvaldsen hevdet at han ikke har noe med Norsk Forlag å gjøre, ut over at han har solgt rettighetene til DataBibelen til selskapet.

--------------------------------------------------------------

Vårt Land mandag 9juni97
www.vl.no

Data-bibel av tvilsom kvalitet deles gratis ut

En ny oversettelse av Bibelen distribueres nå gratis på diskett i Kristen-Norge. Men ingen vet hvem som har laget oversettelsen, som av andre fagfolk blir karakterisert som «et stort sammensurium».

Av Geir Ole Bjartvik
Vårt Land

Som et ledd i vårt evangeliseringsarbeid gir vi bort Bibelen for Windows helt gratis», heter det i en annonse som i disse dager står å lese i en rekke norske aviser og blad. Bak tilbudet står de to forlagene «Norsk Forlag as» og «Religionsforlaget» drevet av Steinar Gunvaldsen fra Iveland i Aust-Agder.

Gunvaldsen er den samme personen som i januar i fjor ble dømt av Oslo byrett for forsettlig overtredelse av Åndsverklovens paragraf 25 etter å ha spredd Bibelselskapets data-bibel på samme måte. Denne gangen går Gunvaldsen antakelig fri fra opphavsrettslige hindringer fordi oversettelsen han sprer etter alt å dømme ikke kan sies å være en kopi av Bibelselskapets oversettelse. Hva slags oversettelse det nå dreier seg om, er likevel uklart.

Ernst Baasland, professor ved Menighetsfakultetet og leder av Bibelselskapets oversettelsesutvalg har studert noen tekstutdrag fra Bibelutgaven som Norsk Forlag sender ut. Han mener teksten er en blanding av ulike bibeloversettelser kombinert med sporadiske konsultasjoner av den greske grunnteksten.

- For meg ser det ut som man går ut fra den norske tekst, både Norsk Bibel og den norske oversettelsen av 1978. Av og til finner jeg også spor av en tysk populæroversettelse, sier han.

- Men spor tyder på at utgiverne har oversatt den greske grunnteksten noen steder?

- Ja, men det er gjort på en gal måte. For eksempel har man i Johannesprologen erstattet setningen i vers 2, «Han var i begynnelsen hos Gud» , med setningen «Dette var i begynnelsen hos Gud». For så vidt kan man oversette den greske grunntekstens pronomen med både «han» og «dette», men det er ikke noen konsekvens i oversettelsen. I vers syv er nemlig samme pronomen oversatt med «han», påpeker Baasland.

Rotete språk

Baasland finner også det norske språket i oversettelsen merkelig, med en inkonsekvent sammenblanding av moderne og foreldede språkuttrykk. Noen steder likner språket samnorsk, andre steder konservativt bokmål, mener Bibel-eksperten.

- Hele oversettelsen er et stort sammensurium, noe man burde ha unngått fordi evangeliet er det viktigste ordet av alle. I møte med en oversettelse av bibelske tekster skal man ha både ydmykhet og respekt. Jeg blir litt oppgitt av mangelen på slike holdninger her, sier Ernst Baasland.

Gresk vennehjelp

Steinar Gunvaldsen, mannen som står bak Bibel-utgivelsen, skal for tiden være på utenlandsreise, og har ikke vært tilgjengelig for kommentar. Vårt Land var imidlertid i kontakt med ham i mars. Da fortalte Gunvaldsen at oversettelsen var foretatt av ham selv i samarbeid med greske høgskoleutdannede venner. Ifølge Gunvaldsen var oversettelsen av den greske grunnteksten utført av folk med høyere kompetanse enn de som hadde oversatt andre norske bibelversjoner og oversetterne skulle ha brukt tre år på arbeidet.

Gunvaldsen fortalte også om sitt samarbeid med prester i Den norske kirke som hadde bistått med å lage en oversettelse trygt innenfor en norsk bibeltradisjon. Navn var det imidlertid ikke mulig å få oppgitt, verken på oversettere eller prester. Gunvaldsen viste til en presselansering som skulle komme i begynnelsen av april, en lansering som aldri kom.

Skrivefeil

Annonsene for Data-Bibelen har likevel fortsatt å dukke opp i blader og aviser i hele vår. Folk som har takket ja til tilbudet får tilsendt to disketter og en faktura på 59 kroner fra Oslo-selskapet Norsk Forlag as. Diskettene inneholder en oversettelse av alle Bibelens bøker samt tekstrekken for 1997. Teksten er skrevet i en såkalt Windows hjelpefil og har langt dårligere søkemuligheter enn andre Data-Bibler på markedet. Den norske teksten inneholder mange skrivefeil, noe E. Løvdal, daglig leder i Norsk Forlag as, hevder er under utbedring.

- Ikke skriv for kritisk om dette. Bibeloversettelsen er ikke ferdig ennå. Vi må rette opp en god del feil som oppsto etter at store deler av nytestamentet ble utgitt uredigert.

- Så dere sprer en uferdig versjon?

- Vi gir den ut gratis, for å få tilbakemeldinger og forslag til forbedringer, sier Løvdal.

Han sier at Norsk Forlag hittil har sendt ut rundt et par tusen disketter til folk som har svart på annonsene Gunvaldsen har rykket inn. Løvdal ønsker imidlertid ikke å uttale seg om hvem som har oversatt Bibelen og henviser til Gunvaldsen.

Kritisk til teksten

Forlagssjef Stein Mydske i Det norske Bibelselskap har også sett nærmere på teksten som nå distribueres landet rundt.

- På et generelt grunnlag må jeg si at det å oversette Bibelen er et vanskelig filologisk arbeid som krever et høyt faglig nivå. Jeg stiller store spørsmålstegn ved den faglige kvaliteten på oversettelsen, både med hensyn til hvordan den greske grunnteksten er tolket og hvordan den norske oversettelsen er formulert, sier Mydske.

Også hos den andre store Bibelutgiveren i Norge, Norsk Bibel AS, høster oversettelsen fra Gunvaldsens greske venner, kritikk.

- Dette er en merkelig sak. Det er mange rare ting i den teksten her, skrivefeil og dårlig norsk, er daglig leder Enok Kråkenes' spontane kommentar etter å ha sett noen utdrag av den nye bibeloversettelsen.

--------------------------------------------------------------

Computerworld 1996
www.Computerworld.no

Revansj mot «jesus-mafia»

Gratis databibler som takk for sist

Etter å ha blitt dømt for ulovlig kopiering av bibeltekst er Steinar Gunvaldsen tilbake. Til høsten lanserer han sin egen databibel, helt gratis. I tillegg tar han opp kampen mot selveste Telenor Media.

Inge Berge

I januar i år ble Steinar Gunvaldsen dømt til tre års fengsel, hvorav to år er betinget, for kopiering av bibeloversettelsen av 1978. Bakgrunnen for dette er at Det Norske Bibelselskap sitter på rettighetene til Gunvaldsens databibel. Dommen i Oslo byrett betegner en irritert Gunvaldsen som «en katastrofe for det norske samfunnet».

Nå lager Gunvaldsen, sammen med tre grekere bosatt i Norge, en egen bibeloversettelse for å ta knekken på Bibelselskapet.

- Som takk for sist gir jeg ut min egen databibel gratis, sier Gunvaldsen. Han ser for seg at det er mulig å selge en bibelpakke med cd-rom-utgaven med et tillegg på en papirutgave til under 50 kroner. Tilsvarende produkt fra Bibelselskapet koster over 590 kroner.

- Bare tull, sier forlagssjef i Det Norske Bibelselskap. Stein Mydske. Han påpeker at det kreves mange års utdannelse for å kunne oversette bibelen,

- Bibelen er ikke hvilken som helst bok, sier han.

Noe av problemet til Gunvaldsen er at skrivespråket gammel gresk, som bibelen er oversatt fra, er veldig forskjellig fra dagens gresk. Med mindre Gundvaldsens tre grekere er eksperter på dette området, må det et guds under til for å lage en bra oversettelse.

Norges gule sider

Gunvaldsen annonserer nå i Oslo-avisene for et nytt dataprodukt. Dette viser seg å være identisk med en av Gunvaldsens tidligere slagere, Norges Gule Sider, som Computerworld skrev om høsten 1995.

- Produktet er i prinsippet det samme som Telenors Gule Sider. Gunvaldsen er ikke redd for at Telenor vil reagere på dette.

- De har truet med reaksjoner før, men ingenting kom ut av det, sier han.

Gunvaldsens litt originale forretningsidé denne gang er ifølge en annonse i VG, i beste Bill Gates ånd - å gi bort cd-rom-platen helt gratis.

Produktet er i Word-format hvor man kan sortere etter postnummer og telefon. Det loves å inneholde 200.000 firma-adresser fordelt på 1.200 bransjer.

Gjenganger

Det er ikke første gang Gunvaldsen opererer på kanten av loven. I dommen fra Oslo byrett dømmes Gunvaldsen for en lang rekke forhold. Blant annet skal han og en kompanjong i perioden oktober 1988 til desember 1988 ha bestilt varer av forhandlere som de ikke har betalt for. Disse har de senere solgt videre til langt lavere pris enn markedspris. Databedriftene Computer Resources, April Data og Datarekvisita var blant de selskapene som tapte store penger på noen av Gunvaldsens mange dataeventyr.

I den siste tiden har Gunvaldsen igjen startet flere nye dataselskaper. Alle selskapene har det til felles at de aldri betaler regningene sine.

Hans nyeste dataprosjekt dreier seg denne gang om et «helt unikt» multimediaprosjekt, men Gunvaldsen vil ikke kommentere hva dette prosjektet går ut på.

Jeg er redd andre kan stjele ideen rett foran nesen min, sier en hemmelighetsfull Gunvaldsen.

Etter at Gunvaldsen ble fradømt retten til å bruke oversettelsen fra 1978 i sin databibel for å «forkynne Hans ord», sendte han igjen en forespørsel til Bibelselskapet om å bruke deres tekst. Avtalen ble selvsagt avvist av forlaget.

--------------------------------------------------------------

Fædrelandsvennen 21juli95 (utdrag)
www.fvn.no

Konkursrytter solgte ulovlig databibel

"I februar vil Gunvaldsen bli tiltalt av statsadvokaten i Eidsivating for circa 80 tilfeller av bedragerier for rundt to millioner kroner. Han har i lengre tid vært under konkurskarantene - noe som ikke hindrer ham i å starte et personlig foretakende med fullt ansvar."

--------------------------------------------------------------

Fædrelandsvennen side 6, 19juli95 (utdrag)
www.fvn.no

Konkursrytter anmelder politiet

"To tjenestemenn og en revisor ved økonomiavsnittet til Kristiansand politikammer er anmeldt til Det særskilte Etterforskingsorganet for politisaker (SEFO). Den 32 år gamle Steinar Gunvaldsen fra Øvrebø står bak anmeldelsen. Han mener politifolkene har drevet omfattende kriminell virksomhet, og krever to millioner.

Steinar Gunvaldsen (32) fra Øvrebø har de siste ti årene vært involvert i en rekke forskjellige selskaper som enten har gått konkurs, eller som aldri formelt er registrert. Han har påført kreditorer tap på flere millioner." ...

... "Mannen har et avslappet forhold til hva som er lovlig eller ikke, står det i bostyrets innberetning til skifteretten."

--------------------------------------------------------------

Dagen side 4, 12juli95 (utdrag)
www.dagen.no

Ulovleg sal av DataBibelen

Av ANDREAS VISTNES

Det foregår piratkopiering og ulovleg sal av DataBibelen. Fleire firma har i avisannonser denne våren prøvd å selja DataBibelen for Windows. Denne utgåva er ulovleg kopiert frå DataBibelen-GodSpeed som er utvikla av firmaet SigveSaker i Stavanger.

Dei ulike firma heimehøyrande i Iveland nord for Kristiansand er no politianmeld. Eit av desse, More Computers på Iveland, har også annonsert i Dagen. Regnskapskontoret i Dagen opplyser at Iveland-firmaet har ein ubetalt annonserekning på nærare 5000 kroner som ikkje er blitt betalt etter gjentekne purringar.

...

Sjølve programmet som er ulovleg kopiert, er berre ei såkalt hjelpefil for Windows, og ikkje noko eigentleg program. Då piratutgåva ikkje har noko eigentleg søkjarprogram, går det ikkje an å leita etter ord, eller slå opp direkte på eit bibelvers slik ein kan i ein skikkeleg DataBibel.

Skal ein til dømes lesa eit bestemt bibelvers i Salmane, må ein sjølv leita seg fram gjennom dei over 2500 versa som Salmane består av.

Det lukkast ikke Dagen å få kontakt med More Computers i går då firmaet ikkje var registrert hjå Telenor.


Tilbake til forsida